http://www.marekstawinski.witryna.info/


STUDIO WOKALNO - ARTYSTYCZNE

Vocal Secrets Mind

MARKA STAWIŃSKIEGO
Certyfikowanego Nauczyciela ¦piewu IVTOM w USA
(Międzynarodowej Organizacji Nauczycieli ¦piewu
International Voice Teacher of Mix)

 

zaprasza

 

30/31 STYCZNIA 2016R

DO

KATOWIC


NA


WARSZTATY WOKALNE


Tylko 10 miejsc!!!

 

Podczas tego weekendu, w zależno¶ci od twoich potrzeb, możesz uczestniczyć w kilku rodzajach zajęć.

Indywidualna lekcja ¦PIEWU - (30, 45 lub 60 minut)


Lekcja prowadzona doskonałymi (NATURALNYMI) technikami wokalnymi propagowanymi przez
IVTOM International Voice Teacher of MIX w USA (Międzynarodow± Organizację Nauczycieli ¦piewu MIX).
Jestem certyfikowanym nauczycielem tego stowarzyszenia  a w latach 2005-2010 byłem certyfikowanym nauczycielem II stopnia SLS – Speech Level Singing USA. Uczę od 11  lat i w tym czasie pracowałem
z ponad 2500 wokalistami…

Podczas diagnozy Twojego głosu dowiesz się jakie popełniasz błędy a następnie od razu zabierzemy się za ich naprawianie, tak by¶ już na lekcji poczuł różnicę i by twój głos brzmiał piękniej i profesjonalnej. 

Od razu wykorzystasz zdobyte umiejętno¶ci w utworach.Wszystko w przyjemnej atmosferze poł±czone
z zabaw±. Zero stresu.

 

MINIMUM PRACY APARATU WOKALNEGO – MAKSIMUM EFEKTU.

 


    WARSZTAT GRUPOWY


    WARSZTAT GRUPOWY – NIEZBĘDNIK DOSKONAŁEGO I SZCZʦLIWEGO WOKALISTY(1.5h)

Podczas wykładu z ćwiczeniami dowiesz się o technice wokalnej: jak ¶piewać wysokie dĽwięki, co to s± w±skie i szerokie SAMOGŁOSKI, jak uzyskać mocniejszy i bardziej dĽwięczny głos , jak ćwiczyć ¶piewanie w domu, jak opanować stres sceniczny, jak się relaksować, co robić przed występem. Jak budować swój własny język wokalny. Warsztat, który zmieni Twoje my¶lenie na temat ¶piewania, sprawi,  że będziesz efektywniej ćwiczył a występy na festiwalach i koncertach będ± dawały Ci większ± frajdę.

 

Podczas zajęć dowiesz się:

JAK dokładnie domykać struny głosowe podczas ¶piewania?
JAK ¶piewać niskie i wysokie dĽwięki bez większego wysiłku?
JAK mieć 3 albo nawet 4 oktawy w głosie?
JAK funkcjonuje Głos (teoretycznie i praktycznie) 
JAK ¶piewać OD dĽwięków najniższych do najwyższych "bez załamywania się głosu " 
JAK pozbyć się niepotrzebnych napięć

JAK pracować by mieć Piękne NATURALNE, vibrato 
JAK pracować nad utworem 
JAK ¶piewać w różnych stylach muzycznych
JAK
zminimalizować stresu podczas ¶piewania na scenie!!

JAK REHABILITOWAĆ GŁOS...


Zapraszam na:

30 minutowe, 45 minutowe lub 60 minutowe zajęcia indywidualne ¦PIEWU

LEKCJE 60 MINUTOWE

150 ZŁ

 

 

LEKCJE 45 MINUTOWE

120 ZŁ

 

LEKCJA 30 MINUTOWA

80 ZŁ

 

 

WARSZTAT GRUPOWY (100 MINUT) -   70 zł

 

Wszystkie osoby uczestnicz±ce w warsztacie zostan± dodane do specjalnej grupy na FB gdzie będziemy się wymieniać do¶wiadczeniami. Będę też tam odpowiadał na wasze pytania i publikował materiały tylko dla Was.

 

 

PLAN WARSZTATÓW30 STYCZNIA 2016 -  SOBOTA

10.00 – 13.00 lekcje indywidualne

13.15 – 15.00 warsztat grupowy: Niezbędnik doskonałego
i szczę¶liwego wokalisty

16.00 – 20.00 lekcje indywidualne

 

31 STYCZNIA 2016  - NIEDZIELA

9:00 - 15:00 - lekcje indywidualne

16.30 - 19:00 - lekcje indywidualne

 

 

 

 

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma nagranie swojej lekcji w wersji audio i video. W miarę możliwo¶ci audio otrzymasz zaraz po lekcji a video albo po lekcji jak będzie na to czas, albo następnego dnia wetrensferem na swojego maila – Wszystko oczywi¶cie bezpłatnie!!!

Dlatego zabierz ze sob± PENDRIVA.

 


UWAGA SUPER WAŻNE!!

 

OSOBY CHCˇCE SIĘ ZAPISAĆ NA WARSZTATY POWINNY:

  1. Zadzwonić do dnia 26 STYCZNIA 2016r. do godziny 21.00 pod numer 530 916 519 w celu ustalenia dokładnych godzin zajęć oraz ich ilo¶ci.

  2. Przesłać na maila marek.stawinski@op.pl dane: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu oraz ustalon± datę i godzinę zajęć w rozmowie telefonicznej.

Co trzeba przygotować na zajęcia:

- Minimum dwie piosenki, która sprawiaj± problemy wykonawcze.
- Nuty , Tekst, akordy Piosenki (jeżeli to możliwe),
- koniecznie podkład na CD lub pendrive w formacie mp3 lub WMA
- Wodę niegazowan± do picia
- Materiały do pisania


Organizator zastrzega Sobie Prawo do odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora.


W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator zobowi±zuje się
powiadomić o tym fakcie uczestników najpóĽniej na 2 dni przed terminem czyli  w dniu 28 STYCZNIA 2016R. do godziny 18.00

    WWW.SECRETSMIND.COM

     

Podczas swojej 11 letniej już pracy z różnymi głosami, kiedy to w ponad 100 warsztatach przeszło przez moje ręce i uszy ponad 2500 wokalistów, zauważyłem, że jedn± z kluczowych rzeczy w nauce ¶piewu i ¶piewaniu oraz mówieniu jest odpowiedni stan relaksu a w szczególno¶ci relaksu krtani, szyi, barków i mię¶ni brzucha.

Generalnie całe ciało powinno być maksymalnie zrelaksowane a pracować mog± jedynie te mię¶nie, które w sposób naturalny odpowiadaj± za prawidłowe wydobywanie dĽwięku podczas mówienia i ¶piewania.

Również mózg, który tak naprawdę za wszystko odpowiada, również musi być zrelaksowany oraz skupiony wył±cznie na lekcji oraz na realizacji uwag i wskazówek przekazywanych przez nauczyciela oraz na odczuciach, które podczas ćwiczeń pojawiaj± się w ciele studenta.

Te dobre i często nowe odczucia musz± być bardzo szybko zapisane w pamięci mię¶niowej oraz w mózgu, żeby mogły powstać nowe poł±czenia nerwowe. Musimy uczyć się ¶piewania jak dzieci, z pasj±, ciekawo¶ci±, w formie zabawy czyli kompletnie bez stresu.

Na moich lekcjach ł±czę doskonał± technikę wokaln± preferowan± przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli ¦piewu o nazwie IVTOM z USA, w spokojnej, zrelaksowanej atmosferze.

Twój mózg i twoje struny głosowe, i Ty macie ogromne możliwo¶ci. Musisz tylko je w sobie odnaleĽć i wyzwolić. Tego wła¶nie dokonasz uczestnicz±c w moich zajęciach.

Zapraszam cię na niesamowite lekcje ¶piewu, które na zawsze zmieni± twoje podej¶cie do sztuki mówienia i ¶piewania..

Jeste¶ wokalist± pocz±tkuj±cym – super. Już doskonale ¶piewasz - SUPER. Jeste¶ nauczycielem, lektorem, aktorem... super – te zajęcia s± wła¶nie dla Ciebie... Wiek nie ma znaczenia. Mog± w zajęciach uczestniczyć nawet 4 letnie dzieci z rodzicami, jeżeli tylko dzieci potrafi± powtarzać ćwiczenia wokalne i uwielbiaj± się bawić :).

12465876 984296851642676 1281219477001689973 oCertyfikat IVTOM 2015rCertyfikat SLS 2009r 1 1920x1451certyfikat SLS 2007r
10728955 10203437388358910 897918254 nsecrets mind logos ostatecznyvocal secrets mind logos ostatecznyplakat zmniejszony